Program secretariat 08.00 - 16.00 / Luni - Joi

Strada A.I Cuza nr. 13 Craiova, România

Telefon+40251411317

Având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri de prevenire și control a răspândirii coronavirusului și pentru o bună desfășurare a activității secretariatelor Universității din Craiova cu studenții și publicul, vă transmitem următoarele precizări cu privire la organizarea și desfășurarea activității de secretariat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor:

  1. Activitatea cu studenții și publicul se va desfășura cu preponderență electronic/telefonic astfel:
    1. Telefonic la nr. 0251 411317
    2. Electronic, la următoarele adrese, în funcție de specializarea la care este înmatriculat studentul:

Adrese mail pentru Ciclul I Licență

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management

ID

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență -  Dr. Tr. Severin

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management ● Administrarea Afacerilor

ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Adrese mail pentru Ciclul II Master Dr. Tr. Severin

● Managementul organizatiei ● Management contabil, expertiză și audit ● Administrarea Afacerilor în comerț, turism si servicii

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  1. Pentru activitățile care nu se pot desfășura electronic și este necesară deplasarea solicitanților (acte de studii în original) aceștia vor fi primiți numai pe bază de programare pe mail sau telefonic. Data și ora programării vor fi respectate, iar accesul în instituție este permis doar solicitantului care are programare (acesta nu va fi însoțit de alte persoane). Pentru a i se permite accesul, acesta va purta obligatoriu mască și va prezenta actul de identitate persoanei special desemnate pentru verificare la intrarea în instituție.
  1. Cererile pentru restanțe se vor depune numai electonic la adresele indicate mai sus, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită susținerea examenului. Cererile vor fi obligatoriu însoțite de documentul care dovedeste plata restanței. Pentru aceste cereri se va utiliza modelul aflat pe site-ul FEAA (DESCĂRCARE Formular 1 – Cerere susținere examen restant).

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  1. virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată taxă școlarizare/taxă reînmatriculare/restanta nume și prenume, CNP, facultate”;

2. numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19